Dịch vụ Visa

 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại Úc
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
  Thời hạn visa: 1 đến 3 năm một hoặc nhiều lần
  Ưu đãi giới thiệu khách: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
 • Thời hạn lưu trú : B1/B2 tối đa 6 tháng
  Thời hạn Visa : 12 tháng (1 năm) nhiều lần
  Thời gian xét Visa : Phỏng vấn đậu 2 ngày có Visa. 
 • Ưu đãi cho người giới thiệu: Tới 20 USD/Khách (Giảm trực tiếp hoặc nhận tiền mặt)
 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại Úc
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
  Thời hạn visa: 1 đến 3 năm một hoặc nhiều lần
  Ưu đãi giới thiệu khách: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại Anh
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
  Thời hạn visa: 6 tháng đến 1 một năm một hoặc nhiều lần
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại Canada
 • Thời gian xét: Từ 4 tuần sau khi nộp hồ sơ
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
  Thời hạn visa: 6 tháng đến tối đa hết hạn hộ chiếu, nhiều lần
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
 • Lưu trú: Theo giới hạn của Lãnh sự quán
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ
 • Thời hạn visa: Tùy theo thời hạn cấp của Lãnh sự quán
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại 6 tháng tại Brazil
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác
  Thời hạn visa: một năm nhiều lần kể từ ngày cấp
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

Mục đích Loại Visa : Du lịch, thăm thân, hội nghị, hội thảo
Thời hạn Visa : 3 tháng 1 lần, hoặc nhiều lần
Thời hạn lưu trú : Tối đa 1 tháng
Thời gian xét Visa : Từ 1 tuần kể từ khi nộp, nộp hộ chiếu gốc 
Hình thức xin Visa : Nộp hồ sơ giấy, Quý khách không cần đi nộp 
Ưu đãi phí từ Hanitour : Tới 20 USD/Khách (Giảm trực tiếp hoặc tiền mặt, quà tặng)

 • Lưu trú: Tối đa 30 ngày tại Nhật
 • Thời gian xét: 08 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác
  Thời hạn visa: 3 tháng 1 lần hoặc 3 - 5 năm nhiều lần
  Ưu đãi giới thiệu khách: Giảm 20$ hoặc nhận tiền mặt 
 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại 6 tháng tại Brazil
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác
  Thời hạn visa: một năm nhiều lần kể từ ngày cấp
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
 • Lưu trú: Theo giới hạn của Lãnh sự quán
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ
 • Thời hạn visa: Tùy theo thời hạn cấp của Lãnh sự quán
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
   • Lưu trú: Theo giới hạn của Lãnh sự quán
   • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
   • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ
   • Thời hạn visa: Tùy theo thời hạn cấp của Lãnh sự quán
    Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

Vì sao chọn Hanitour?

Chỉ trả chi phí sau khi đã có kết quả đậu visa

Documents at home (nhân viên Hanitour sẽ đến tận nhà làm hồ sơ)

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình và chu đáo

Chi phí vô cùng hợp lý

Gặp gỡ Hanitour

0932 72 12 82
Facebook