VISA ẤN ĐỘ

Mục đích Loại Visa : Du lịch, thăm thân, hội nghị, hội thảo
Thời hạn Visa : 3 tháng 1 lần, hoặc nhiều lần
Thời hạn lưu trú : Tối đa 1 tháng
Thời gian xét Visa : Từ 1 tuần kể từ khi nộp, nộp hộ chiếu gốc 
Hình thức xin Visa : Nộp hồ sơ giấy, Quý khách không cần đi nộp 
Ưu đãi phí từ Hanitour : Tới 20 USD/Khách (Giảm trực tiếp hoặc tiền mặt, quà tặng)

VISA MỸ GIA HẠN

 • Thời hạn lưu trú : B1/B2 tối đa 6 tháng
  Thời hạn Visa : 12 tháng (1 năm) nhiều lần
  Thời gian xét Visa : Phỏng vấn đậu 2 ngày có Visa. 
 • Ưu đãi cho người giới thiệu: Tới 20 USD/Khách (Giảm trực tiếp hoặc nhận tiền mặt)

VISA NHẬT BẢN

 • Lưu trú: Tối đa 30 ngày tại Nhật
 • Thời gian xét: 08 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác
  Thời hạn visa: 3 tháng 1 lần hoặc 3 - 5 năm nhiều lần
  Ưu đãi giới thiệu khách: Giảm 20$ hoặc nhận tiền mặt 

VISA PERU

 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại 6 tháng tại Brazil
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác
  Thời hạn visa: một năm nhiều lần kể từ ngày cấp
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

VISA NEW ZEALAND

 • Lưu trú: Theo giới hạn của Lãnh sự quán
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ
 • Thời hạn visa: Tùy theo thời hạn cấp của Lãnh sự quán
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

VISA ITALY

   • Lưu trú: Theo giới hạn của Lãnh sự quán
   • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
   • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ
   • Thời hạn visa: Tùy theo thời hạn cấp của Lãnh sự quán
    Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
0932 72 12 82
Facebook