VISA BRAZIL

 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại 6 tháng tại Brazil
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác
  Thời hạn visa: một năm nhiều lần kể từ ngày cấp
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

VISA PHÁP

 • Lưu trú: Theo giới hạn của Lãnh sự quán
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ
 • Thời hạn visa: Tùy theo thời hạn cấp của Lãnh sự quán
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

VISA CANADA

 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại Canada
 • Thời gian xét: Từ 4 tuần sau khi nộp hồ sơ
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
  Thời hạn visa: 6 tháng đến tối đa hết hạn hộ chiếu, nhiều lần
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

VISA ANH

 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại Anh
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
  Thời hạn visa: 6 tháng đến 1 một năm một hoặc nhiều lần
  Ưu đãi cho người giới thiệu: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

VISA MỸ PHỎNG VẤN

 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại Úc
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
  Thời hạn visa: 1 đến 3 năm một hoặc nhiều lần
  Ưu đãi giới thiệu khách: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 

VISA ÚC

 • Lưu trú: Tối đa 3 tháng tại Úc
 • Thời gian xét: 15 ngày làm việc sau khi nộp
 • Loại visa: Du lịch, thăm thân, công tác, du học
  Thời hạn visa: 1 đến 3 năm một hoặc nhiều lần
  Ưu đãi giới thiệu khách: Giảm 50$ hoặc nhận tiền mặt 
0932 72 12 82
Facebook