Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng

Hanitour tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và bảo mật thông tin khách hàng là chính sách xuyên suốt của công ty. Đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn tuyệt đối khi khách hàng đến với Hanitour. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Quý khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về Quý khách được thu thập theo luật định hiện hành qua các kênh quan hệ. Quy định này đảm bảo quyền lợi trực tiếp của khách hàng cũng như Uy tín của Hanitour. Chính sách này sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà Hanitour sẽ thu thập, cũng như cách sử dụng những thông tin này trong việc xử lý hồ sơ cho khách hàng.
Khi Quý khách đăng ký thông tin cá nhân của mình qua website Hanitour và các kênh thông tin của Hanitour, chúng tôi hiểu rằng khách hàng hoàn toàn đồng ý với các điều khoản bảo mật thông tin và cung cấp tự nguyện các thông tin này cho Hanitour để sử dụng trong phạm vi cho phép. 

0932 72 12 82
Facebook